BLI MED PÅ KORSEMINAR

INFORMASJON OM KORSEMINAR

Åsane folkehøgskole har god erfaring med å arrangere korseminar. Mange av skolens korseminar arrangeres i samarbeid med kor i Hordaland, men er åpne for alle. Noen korseminar arrangeres som rene prosjektkor der vi samler interesserte sangere til en eller flere øvingshelger der vi jobber frem mot en avsluttende konsert eller forestilling.

I forbindelse med Kulturfest Åsane har vi flere ganger etablert et stort festivalkor som jobber frem mot en stor konsert under kulturfestivalen.
 Målet med våre korseminar er først og fremst å fremme gleden ved å synge sammen, og alle, også de som vanligvis ikke synger i kor, er velkomne til å delta.

FINN DIN HELG

Våren 2017 arrangerer vi korseminar følgende helger:

21. og 22. januar: Korseminar i samarbeid med Bergen Nord Kammerkor

28. og 29. januar:
Korseminar i samarbeid med Safir Blandetkor

04. og 05. februar:
Prosjektkor med Era musikk

11. og 12. februar:
Prosjektkor med i samarbeid med SKRUK og Bergen Nord Kammerkor

17. til 19. februar:
Prosjektkor i samarbeid med Norges Korforbund – Hordaland

11. og 12. mars:
Korseminar i samarbeid med KORFUH

25. og 26. mars:
Korseminar i samarbeid med Bergen Nord Kammerkor

01. og 02. april:
Korseminar i samarbeid  med Laksevåg blandetkor

23. og 24. september:
Korseminar i samarbeid med Bergen Nord Kammerkor

17, 24, 27, 28, 29. oktober:
Prosjektkor i samarbeid med Bergen Nord Kammerkor

04. og 05. november:
Korseminar i samarbeid med Strandebarm/Trengereid songlag.

25. og 26. november:
Korseminar i samarbeid med Bergen Nord Kammerkor

12, 19, 21, 22. desember:
Prosjektkor i samarbeid med Bergen Nord Kammerkor

PÅMELDING

Ta gjerne kontakt med Åsane Folkehøgskole for informasjon eller påmelding.

Telefon 55 39 51 90
post@asanefolk.no