OPPTAK OG SØKNAD

Minstealder for opptak ved Åsane folkehøgskole er fylte 18 år i løpet av folkehøgskole årets høstsemester. De fleste elevene er 19 – 21 år. Undervisningsopplegget passer godt for elever som har fullført videregående skole eller tilsvarende (13 års skolegang), men skolen er også åpen for elever uten eksamen fra videregående skole. Elevopptak skjer ut ifra en helhetsvurdering som bygger på blant annet alder, egnethet, særinteresser og tidligere skolegang. Tilbakehold av viktige personopplysninger kan medføre tap av skoleplass.

Søkere må legge ved vitnemål / karakterutskrifter og gjerne aktuelle attester. Søknader uten vedlegg ferdigbehandles ikke.

Søk nå før det blir fullt!

OPPTAKET STARTER 1. FEBRUAR

Opptaket starter 1. februar, og fortsetter til kursene er fulltallige.
Plassen ved Åsane folkehøgskole bekreftes ved at man betaler innmeldingspenger på kroner 2000,-.

Elevene har 14 dagers ubetinget angrerett, regnet fra forfallsdato på innmeldingspengene.

Her kan du søke om skoleplass på Åsane folkehøgskole.

OM STUDIEPOENG

Skal du studere videre på høyere offentlig utdanning, enten høgskole eller universitet, får du med deg to tilleggspoeng for fullført skoleår. Et fullført skoleår er når du har minimum 90% fremmøte.

Etter året på folkehøgskole vil du få et vitnemål hvor det står hvilke fag du har tatt og hva dere har vært igjennom. Dette året har du også mulighet til å samle deg ei mappe med arbeidsprøver, eller du kan jobbe spesielt med områder som er nyttige for videre studier.