Kompetansefag

En formiddag hver uke samles alle elevene ved Åsane Folkehøgskole til Kompetansefag. Her arbeider vi sammen om å få en større forståelse av skolens fire kompetanseområder: Kreativ-, global-, samhandlings- og emosjonell kompetanse.

Opplegget er forskjellig fra uke til uke, og innebærer alt fra forelesninger og workshops til ekskursjoner og besøk fra forskjellige organisasjoner. Vi ønsker å skape nytt engasjement og å dyrke den kompetansen som elevene allerede har.

Utover året åpner vi også for Faglig frislepp, hvor elevene kan formidle sine egne interesser og engasjement. Sammen utfordrer og skaper vi kunnskap, verdier og holdninger som er relevante både for livet ved skolen – og livet etterpå.