Lørdagsseminar

De fleste lørdagene i skoleåret har vi undervisning på formiddagen, om kvelden samles vi til elevkvelder eller andre arrangementer som er felles for alle elevene. På en del av lørdagsseminarene har vi gjester utenfra. Det kan være forelesere som Marco Elsafadi, Samuel Massie og Helge Hjelland. Eller musikere som Rune Alver, Fliflet/Hamre og Marthe Valle. Det kan være forfattere og billedkunstnere. Andre lørdagsseminarer har de forskjellige linje ansvar for, her får elevene på linjene anledning til å presentere ting de er opptatt av for sine medelever.