Shetland

Som innledning på skoleåret reiser vi med Norges største seilskute, Statsraad Lehmkuhl til Shetland! Dette blir en reise der vi gjennom samarbeid og tett samliv blir kjent med oss selv og hverandre, og der vi skal legge grunnlaget for et fantastisk skoleår!

Å seile en stor seilskute er en fantastisk opplevelse. Å oppleve elementene i form av vind og vær, fravær av motorlyd, arbeide i riggen, stå til rors på ei skute – det kan knapt beskrives! Det må oppleves! I tillegg er vi helt avhengig av hverandre. Seilene kan ikke heises eller pakkes uten at vi, medseilerne utfører jobben, vi må holde utkikk i forpiggen, gå brannvakt under dekk, jobbe i byssa, og i det hele tatt yte vår del for at seilskutelivet skal fungere.

Det hele skjer under kyndig og rutinert veiledning av skutas faste mannskap. Vi sover i hengekøyer på banjeren, og vi går vakter døgnet rundt slik man har gjort på alle båter til alle tider!