Skolekor

Fellesskap er viktig og derfor har skolekoret en sentral plass i undervisningen. Vi begynner skoleåret med allsang og repertoaret blir pop, viser og musikallåter. Seinere begynner øvelser med skolekoret en gang i uka hvor alle elevene er med. Siden dette er et kor for alle, kreves ingen forkunnskap. Likevel skal vi få det til å låte bra, og vi synger for det meste 3-stemt og 4-stemt. I løpet av skoleåret opptrer koret i forbindelse med flere av skolens større arrangement. I desember har vi en stemningsfull julekonsert sammen med Nordhordaland folkehøgskole.