o3

HVA KOSTER DET:

Her ser du oversikt over priser på Åsane folkehøgskole skoleåret 2017/2018. Lenger ned på siden finner du også informasjon om lån, stipend og forsikring.

 

GRUNNPRIS FOR SKOLEÅRET kr. 89 900,-

Grunnprisen inkluderer seiltur til Shetland med Statsraad Lehmkuhl

Linjeutgifter og studieturer kommer i tillegg.

Innmeldingspenger:  kr. 2 000,-

 

Skolen har noen få enkeltrom som du kan søke om å få reservere dersom du har medisinske eller andre tungtveiende grunner for å måtte bo alene. Dette koster litt ekstra.

 

TILLEGG FOR ENKELTROM kr. 8 000,-

TOTALUTGIFTER INKLUDERT INNMELDINGSPENGER, LINJEUTGIFTER OG STUDIETUR – DOBBELTROM

Hestesport kr. 114 400,-

Kunst og Design kr. 109 900,-

Skriveverksted kr. 103 900,-

Latin-Amerika, Cuba og Mexico kr. 115 900,-

Globalt perspektiv – India kr. 113 900,-

Musikk og Vokal kr 110 900,-

Teater og impro kr. 105 400,-

Spilldesign og programmering kr. 105 900,-

TOTALUTGIFTER INKLUDERT INNMELDINGSPENGER, LINJEUTGIFTER OG STUDIETUR – ENKELTROM

Hestesport kr. 122 400,-

Kunstlinjen kr. 117 900,-

Skriveverksted kr. 111 900,-

Latin-Amerika og Cuba kr. 123 900,-

Globalt perspektiv – India kr. 121 900,-

Musikk og Vokal kr. 118 900,-

Teater og impro kr. 113 400,-

Spilldesign og programmering kr. 113 900,-

o1

Totalkostnaden dekker alle reiser, materiell, kost/losji – og egentlig alt du trenger som elev på skolen utenom lommepenger. Utgifter til mat på studieturene, og eventuelle visum eller vaksiner, kommer i tillegg.

Valgfagtur til Nepal koster kr. 19 000,-. Dette er ekstra og kommer i tillegg til totalkostnaden.

LES MER OM NEPALTUREN HER!

Det tas forbehold om at prisene på turene er beregnet utifra dagens kurser og priser. De kan bli endret dersom det blir store forandringer i valutakurser, flypriser eller lignende.

 

STIPEND OG LÅN

Du kan søke stipend og lån hos Statens lånekasse for utdanning. For
skoleåret 2017-18 kan en få kr. 106 340,- i lån. Kr. 42 536,- av dette gjøres om til stipend ved fullført skoleår.

Dersom du ikke fullfører skoleåret kan du miste stipendet, og hele støttebeløpet vil bli gjort om til lån. Studiestøtten blir utbetalt månedlig i ti rater. Stipend og lån skal brukes til betaling av skoleåret. Dersom du avbryter skoleåret eller blir utvist fra skolen må du betale bo- og oppholdsutgifter i 6 uker fra sluttdato; dvs. kr. 13.590-. Dette gjelder også dersom du sier fra deg skoleplassen etter 31. juli.

 

SØK OM LÅN OG STIPEND HER!

o2
o4

Forsikring

Skolen har en huseierforsikring som dekker skolens eiendeler. Det du har med deg av egne eiendeler må du selv forsikre. Det samme gjelder reiseforsikring og personforsikring ved evt skade/ulykke. For elever gjelder ofte foreldres hjemmeforsikring også når eleven er borte på skole. Elever over 20 år kan tegne egen studentforsikring. Vi oppfordrer dere til å undersøke dette med eget og foreldrenes forsikringsselskap.

 

Særskilt diettbehov

Elever med særskilt diettbehov må regne med å betale ekstra for dette etter individuell avtale med skolen.
Elever som får offentlig støtte til diett, betaler 80% av dagtaksten for å dekke skolens ekstrautgifter.