o3

HVA KOSTER DET:

Her ser du oversikt over priser på Åsane folkehøgskole skoleåret 2018/2019. Lenger ned på siden finner du også informasjon om lån, stipend og forsikring.

 

GRUNNPRIS FOR SKOLEÅRET kr. 92 500,-

Grunnprisen inkluderer seiltur til Shetland med Statsraad Lehmkuhl

Linjeutgifter og studieturer kommer i tillegg.

Innmeldingspenger:  kr. 2 000,-

 

Skolen har noen få enkeltrom som du kan søke om å få reservere dersom du har medisinske eller andre tungtveiende grunner for å måtte bo alene. Dette koster litt ekstra.

 

TILLEGG FOR ENKELTROM kr. 8 000,-

TOTALUTGIFTER INKLUDERT INNMELDINGSPENGER, LINJEUTGIFTER OG STUDIETUR – DOBBELTROM

Hestesport kr. 118 500,-

Kunst og Design kr. 114 500,-

Skriveverksted kr. 108 500,-

Latin-Amerika, Cuba og Mexico kr. 118 500,-

Globalt perspektiv – India kr. 116 500,-

Musikk og Vokal kr 114 500,-

Teater og impro kr. 110 000,-

Spilldesign og programmering kr. 110 500,-

TOTALUTGIFTER INKLUDERT INNMELDINGSPENGER, LINJEUTGIFTER OG STUDIETUR – ENKELTROM

Hestesport kr. 126 500,-

Kunstlinjen kr. 122 500,-

Skriveverksted kr. 116 500,-

Latin-Amerika og Cuba kr. 126 500,-

Globalt perspektiv – India kr. 124 500,-

Musikk og Vokal kr. 122 500,-

Teater og impro kr. 118 000,-

Spilldesign og programmering kr. 118 500,-

o1

Totalkostnaden dekker alle reiser, materiell, kost/losji – og egentlig alt du trenger som elev på skolen utenom lommepenger. Utgifter til mat på studieturene, og eventuelle visum eller vaksiner, kommer i tillegg.

Valgfagtur til Nepal koster kr. 20 000,-. Dette er ekstra og kommer i tillegg til totalkostnaden.

LES MER OM NEPALTUREN HER!

Det tas forbehold om at prisene på turene er beregnet utifra dagens kurser og priser. De kan bli endret dersom det blir store forandringer i valutakurser, flypriser eller lignende.

STIPEND OG LÅN

Du kan søke stipend og lån hos Statens lånekasse for utdanning. For
skoleåret 2018-19 kan en få kr. 108 250,- i lån. Kr. 43 300,- av dette gjøres om til stipend ved fullført skoleår.

Dersom du ikke fullfører skoleåret kan du miste stipendet, og hele støttebeløpet vil bli gjort om til lån. Studiestøtten blir utbetalt månedlig i ti rater. Stipend og lån skal brukes til betaling av skoleåret. Dersom du avbryter skoleåret eller blir utvist fra skolen må du betale bo- og oppholdsutgifter i 6 uker fra sluttdato; dvs. kr. 13.970-. Dette gjelder også dersom du sier fra deg skoleplassen etter 31. juli.

 

SØK OM LÅN OG STIPEND HER!

o2
o4

Forsikring

Skolen har en huseierforsikring som dekker skolens eiendeler. Det du har med deg av egne eiendeler må du selv forsikre. Det samme gjelder reiseforsikring og personforsikring ved evt skade/ulykke. For elever gjelder ofte foreldres hjemmeforsikring også når eleven er borte på skole. Elever over 20 år kan tegne egen studentforsikring. Vi oppfordrer dere til å undersøke dette med eget og foreldrenes forsikringsselskap.

 

Særskilt diettbehov

Elever med særskilt diettbehov som for eksempel vegetar, glutenfri, laktosefri må betale kr. 4000,- ekstra for dette.

Elever som får offentlig støtte til diett, betaler 80% av dagtaksten for å dekke skolens ekstrautgifter.