Åsane Folkehøgskole har stengt virksomheten og elevene er sendt hjem i tråd med pålegg gitt av de nasjonale helsemyndigheter. Skolen vil være stengt så lenge påbudet varer. Gjeldende restriksjoner er satt til å vare til og med 13. april 2020. Regjeringen vil gjøre en ny vurdering 8. april.  Info om oppstart vil bli meddelt elever og foresatte så snart det foreligger.

VIKTIG MELDING TIL ELEVER SOM ENTEN HAR FÅTT AVBRUTT SIN STUDIETUR – ELLER IKKE HAR FÅTT REISE PÅ STUDIETUR.

Som du er kjent med vil reiseforsikringen din dekke de ekstra kostnadene og evt tap du blir påført i forbindelse med avbrudd i eller bortfall av studieturen.

Her må hver enkelt av dere sende inn skademelding til sitt forsikringsselskap.

Skolen har i dag, 1.april, sendt ut e-post med informasjon og vedlegg til bruk ved forsikringsoppgjør i forbindelse med studieturene. Elever bes ta kontakt med skolen om noe er uklart vedrørende dokumenter eller opgjør. 

UNDERVISNING VED ÅSANE FOLKEHØGSKOLE I DEN TIDEN SKOLEN ER STENGT.

Skolen legger opp til kontakt med elevene hver dag via sosiale medier; facebook, epost, Messenger osv.. Dagene starter med online videomorgensamling kl.8.45 på årskullets facebookside. (Åsane folkehøgskole 2019-2020) Dette har vi hatt hver dag sist uke og fortsetter med hver dag fremover. Det er en fin start på dagen, og vi opplever at det virker samlende på elevflokken vår. Videre har vi linjetid fra 9.15 og utover dagen. Kl. 12.00 starter det hver dag en fellesøkt for alle på kullets facebookside.

Ukeplanen som tidligere er delt med elevene ser slik ut:

Mandag              Kl. 08.45. Morgensamling

                              Kl. 09.15. Linjefag

                              Kl. 12.00. Info og allsang.

 

Tirsdag                Kl. 08.45. Morgensamling

                              Kl. 09.15. Linjefag

                              Kl. 12.00. Fysisk aktivitet, yoga etc.

 

Onsdag                Kl. 08.45. Morgensamling

                              Kl. 09.15. Linjefag

                              Kl. 12.00. Kulturtime.

 

Torsdag               Kl. 08.45. Morgensamling

                              Kl. 09.15. Linjefag

                              Kl. 12.00. Boblesprekk / Kompetansefag

 

Fredag                 Kl. 08.45. Morgensamling

                              Kl. 09.15. Linjefag

                              Kl. 12.00. Info og allsang

I tillegg til dette annonseres det hjemmetrenings-økter og foregår en rekke elevinitierte aktiviteter på ettermiddag/kveldstid. Hovedinformasjonskanal for daglige hendelser i skoleregi er årskullets facebokside.

Vi følger med utviklingen omkring covid19 viruset, og håper å kunne åpne opp skolen igjen etter påske. 

Stenging av skolen og betaling av skolepenger:

Ut fra det vi er kjent med har alle folkehøgskoler i fastlandsnorge handlet tilsvarende det vi på Åsane folkehøgskole har gjort etter beskjed om dette fra myndighetene. Foreløpig er skolen stengt ut uke 13, om det blir åpnet for undervisning igjen da vites ikke pr i dag, men det står å lese på nettet at helseministeren håper på gradvis åpning av skoler om ikke lenge.

Åsane folkehøgskole forholder seg til skriv fra folkehøgskolerådet om felles ordninger for innbetaling av skolepenger. Åsane folkehøgskole følger også opp elevene med undervisning og oppgaver via internett. Vi har også daglige treffpunkt for alle på facebook, bla a gjennom direktesendt morgensamling på skoleårets facebooksider.

Lønnen til lærerne dekkes for det meste av staten, men lønn til kjøkken og renholdspersonale på skolene dekkes i hovedsak gjennom elevinnbetalinger. I tillegg er det en rekke faste utgifter knyttet til internatdriften som løper enten det er folk på skolen eller ikke. Vi er innstilt på å refundere kostnader til dere elever. Dette vil vi komme tilbake til. Hvordan dette skal gjøres arbeides det med i Folkehøgskolerådet som er fellesorgan for folkehøgskolene i Norge. De jobber igjen mot departementet for å finne best mulige løsninger for alle som berøres av dette. For at deler av elevenes studielån skal konverteres til stipend er det, slik reglene er i dag, nødvendig at du fullfører skoleåret.

Vi håper å kunne ta imot dere på skolen igjen enten i uke 14 eller over påske for å gi dere en fin avslutning på dette skoleåret. Det tar tid å få klarhet i hvilke tilskudds/støtte/låneordninger som vil være aktuelle for skolene å motta fra det offentlige i den situasjonen vi nå befinner oss i. I denne perioden ber vi om forståelse for at folkehøgskolene, som de fleste andre små og mellomstore bedrifter, trenger tilførsel av forventet likviditet.

Vår skoles inntektsgrunnlag er slik at ca 50% av skolens inntekt kommer fra staten som tilskudd, de øvrige 50% kommer inn gjennom elevinnbetalinger og annen drift. (sommerdrift – utleie etc.)

Håper dette gir dere et lite innblikk i situasjonen slik den er pr. i dag. Vi vil oppdatere etter hvert som det kommer nye opplysninger. Dere blir fulgt opp av lærerne via nettet. Og hver dag satser vi på å starte dagen med en liten direktesendt morgensamling på facebook kl.08.45.

Håper alle klarer å fylle dagene med gode opplevelser og at vi styrer unna å bli smittet av covid 19.

Hilsen Bjørn

Spørsmål om fakturaer og betaling kan rettes til skolen v. Kjersti Wallem epost: kjersti@asanefolk.no

 

 Fra Folkehøgskolerådets rundskriv 09/20 datert 14.03.20.

 «Koronautbruddet – Elevbetaling i nedstengningsperioden

 Folkehøgskolerådet har i ettermiddag hatt et telefonmøte der vi har diskutert utfordringer rundt Koronautbruddet.  Mange av folkehøgskolene har allerede sendt ut faktura for mars måned, i forbindelse med utbetalingene fra Lånekassen. Vi erfarer at mange skoler får spørsmål om elevinnbetalinger i nedstengingsperioden.

Det blir stilt spørsmål om denne fakturaen som folkehøgskoleelevene har mottatt, all den tid de aller fleste av dem ikke oppholder seg ved skolen i den perioden fakturaen omfatter. Vi anbefaler å opprettholde fakturaen, da Lånekassen opprettholder utbetalingene så lenge elevene er elever ved våre skoler.

 Folkehøgskolerådet forutsetter at alle skolene har høy bevissthet rundt alle fakturaer som presenteres for elevene, og at elevene forstår hva de betaler for. Vi arbeider for at elevene ikke skal bli urettmessig økonomisk belastet. 

Folkehøgskolerådets råd til skolene er å gi informasjon om at avregning vil finne sted når bildet av hele situasjonen er klarere. Det er i denne sammenheng viktig å minne både seg selv og sine elever om at skolen faktisk er i drift, og elevene har fortsatt sine rom i internatet, – selv om undervisningen nå en periode er lagt til andre plattformer enn skolens egne lokaler.»