I dag hadde skolen besøk av professor Frank Aarebrot i fellesfaget Aktuell Orientering. Temaet for foredraget var Grunnlovsjubileet. Frank Aarebrot er professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen og Professor II i demokratiutvikling ved Universitetet i Örebro. Her i Norge er han kanskje best kjent fra media som valgekspert og politisk kommentator.

Frank Aarebrot hadde forsamlingen i sin hule hånd under  foredraget som han kalte det for «en omvendt 17. mai tale». Aarebrot snakket medrivende om det maktspillet som foregikk i kulissene og hvilke politiske strømninger som regjerte i Europa i årene før og etter 1814.