Gatekunst i Bergen

Kunst og Design har sammen med Global Perspektiv hatt besøk av en anerkjent gatekunstener som vi selvfølgelig ikke kan røpe identiteten på. Vi lærte å lage stensiler, en teknikk som ofte brukes til Street Art. I arbeid med stensiler laget elevene sine egne motiver,...