ANIMASJON OG GRAFIKK

Animasjon og grafikk

Ønsker du å visualisere ideene dine gjennom digital animasjon og grafikk? Har du sett noen kule animasjonsfilmer, reklame eller dataspill, og drømmer om å kunne skape noe av dette? På denne linjen vil du lære å blåse liv inn i livløse objekter og karakterer på skjermen, og skape og kommunisere energi, humor og følelser gjennom bevegelse.

Digital animasjon – en illusjon av liv

Animasjon handler om å skape en illusjon av liv, og gjennom dette fortelle en historie. Året begynner med grunnleggende opplæring i animasjon og animasjonsprinsipper, der vi animerer enkle objekter som en sprettende ball og lignende, før vi gradvis beveger oss over til mer avanserte animasjoner. Vi jobber både i 2D og 3D. Som 2D- animasjonsverktøy bruker vi i hovedsak programmet Adobe Animate, og til 3D-animasjon bruker vi 3D Studio Max og Maya. Filmproduksjon består av flere faser, og på linjen går vi gjennom alle disse fasene fra ide til ferdig produkt. I preproduksjonsfasen får du anledning til å utvikle historier, lage storyboards og concept art. I produksjonsfasen produserer vi selve filmen, og i postproduksjonsfasen legger vi til lyd og redigerer materialet vi har jobbet med, for deretter å eksportere til en ferdig film.

Motion graphics

Mens animasjon i stor grad dreier seg om å fortelle historier, handler motion graphics om å gi liv til grafiske elementer som former og farger, for å vise eller forklare noe eller lage visuelle effekter. Motion graphics er for eksempel mye brukt i nyhetssendinger, i reklamer på TV, og som digitale bakgrunner i store sceneproduksjoner. Til dette bruker vi i hovedsak programmet Adobe After Effects.

Gjennom året har vi flere utflukter til relevante bedrifter og utdanningsinstitusjoner som driver med animasjon og grafikk.

Programmene vi bruker

Som 2D animasjonsverktøy bruker vi i hovedsak programmet Adobe Animate. Du får i tillegg tilgang til en rekke andre Adobe-programmer, som Photoshop, Illustrator og After Effects, der sistnevnte egner seg godt til motion graphics. I tillegg er vi innom animasjon i 3D, og da bruker vi programmer som 3D Studio Max og Maya.

LITT OM UNDERVISNINGEN

 • Individuell nivåtilpasning, passer alle
 • Mulighet å jobbe både individuelt og i grupper
 • Opplæring i alle fasene innenfor det å produsere animasjonsfilm
 • Året vil gi deg en samling av egenproduserte animasjoner og grafikker
 • Nyttig skoleår for de som ønsker å utdanne seg eller arbeide innenfor animasjon og grafikk

Studietur: Japan – Tokyo

Linjen reiser på linjetur til Tokyo i Japan. Her besøker vi blant annet animasjonsfestivalen Tokyo Anime Award Festival, der vi får se animasjonsfilmer fra hele verden, og lytte til og treffe animatører fra industrien. Tokyo er en spennende by på mange områder, både innenfor animasjon, men også innenfor teknologi, kultur, mat og underholdning, og dette får vi mulighet å utforske.

Se festivalens hjemmeside og gled deg!

FAG I FAGET

 • Animasjon i 2D og 3D
 • Motion graphics
 • Karakteranimasjon
 • Visuell historiefortelling
 • Storyboards
 • Presentasjon av prosjekter