I dag er det dag 3 av vårt fellesprosjekt «HAIR». Det er nå bare 7 dager igjen til premiere, og alle gruppene har kommet godt i gang med de ulike arbeidsoppgavene. Skuespillerene og danserne har i dag kommet seg på scenen sammen for å samkjøre nummerene. Mange av kostymene begynner også å komme på plass, men i dag skal vi ta en nærmere titt på hva animasjonsgruppa jobber med frem mot musikalen.

For å få nærmere innblikk i hva de faktisk jobber med og hvordan det relaterer seg til fellesprosjektet, har vi snakket med en elev fra gruppa.

Det første som nevnes er at animasjon er en veldig viktig del av musikalprosjektet fordi det skal etablere estetikk og få publikum til å virkelig leve seg inn i hippetiden. Mye av følelsene som skal frem i musikalen er ulike «trips» karakterene opplever, ettersom at handlingen befinner seg i et veldig rusdominert miljø. Disse følelsene skal vekkes hos publikum, og nettopp dette er hovedoppgaven til animasjongruppen.

Utgangspunktet for arbeidsoppgavene til elevene er hovedsakelig sanger. Som et konkret eksempel jobber en av elevene med sangen Hare Krishna. Knyttet til denne sangen er glede, og en rustrip på marijuana. I motsetning til en lsd-trip, er ikke marijuanatripen like sterk, og følelsene vil ikke komme visuelt like klart frem. Derfor brukes dusere farger når rustripen på marijuana skal visualiseres, enn de sterke klare fargene man ser i visualiseringen av lsd-tripen. Det brukes også blomster i denne visualiseringen, for å forsterke det glade uttrykket. Vi har også tatt en prat med lærer Margunn, som leder prosjektet til animasjonsgruppa.

Hun har bakgrunn i fellesprosjektet fra tidligere år og forteller at dette er tredje året fellesprosjektet bruker animasjoner på musikalen. Det er også flere sanger i denne musikalen enn det har vært tidligere. Så hele gruppa må bruke tiden sin veldig godt for å få det ferdigstilt til premieren. På de tidligere musikalene som er gjort på skolen, har det vært veldig kult å bare ha noe visuelt på scenen, men i år er animasjonsaspektet mer spesielt, fordi det er HAIR som settes opp. Dette begrunner hun med at animasjon er en veldig viktig byggestein i å få frem det psykedeliske med musikalen, spesielt igjennom trippene.

Vi fikk også høre litt om hvordan gruppa jobber med prosjektet. Det begynte med at de fikk en slags oppskrift, eller en liste over hvilke sanger som det skal animeres til. Elevene ble så delt opp 2 og 2, og valgte sangen de helst ville jobbe med. Hver dag starter med at de går igjennom hva som har blitt laget, og hva som trengs å gjøres. Slik at de får en felles oversikt over hvordan de ligger an. Utover den listen de har fått av Karina som står for regien,  så er det lite kommunikasjon som skjer mellom animasjonsgruppa og regien av musikalen. Noe som betyr at utover de få rammene elevene har fått, har de mye kunstnerisk frihet i animasjonene sine.

Animasjonsgruppa i full konsentrasjon. Foto: Marie Vihle Røisum
Skrevet av: Marie Vihle Røisum og Karl Skodje