Nå har vi kommet til dag 5 i vårt fellesprosjekt, og alle gruppene jobber hardt for å få ferdigstilt alt til premieren om 6 dager. Etter å ha gått rundt på skolen og sjekket stemningen, virker det som de fleste gruppene har god kontroll. Inne på scenografirommet var det rolig stemning, og de var i full sving med å male trær og plakater til forestillingen. I rommet ved siden av, holder kostymegruppa til. Også her var det ganske chill stemning, med musikk og fletting av smykker. I hentet alle på skolen kostymer til forestillingen, så kostymelageret er vesentlig mindre. Inne på scenen står stammen og går gjennom scenene med instruksjoner fra Karina. Lyd og lysgruppa jobber sammen med scenografigruppen i rommet for å få satt alt på plass. Så langt i prosjektet har stammen jobbet med å lære seg alle sangene som skal fremføres, og gått gjennom dem flere ganger. Øvingen foregår både i og etter skoletiden. Når det kommer til manus, har de ikke jobbet veldig mye med skuespill enda, men dette startet de på i dag. Frem til nå har fokuset vært på plasseringer på scenen. Stammen er ikke veldig stresset til tross for at 2/3 av manus gjenstår. Flere på skolen er rammet av sykdom. Dette har også påvirket stammen men de ser positivt på det, og har laget en backup-plan. Alle har kommet godt i gang med fellesprosjektet, og alt tyder på at musikalen blir ferdigstilt i tide med alle nødvendige detaljer.

 

 

Skrevet av: Emilie Kjørslevik Thomassen og Marie Vhile Røisum
Foto av: Emilie Kjørslevik Thomassen