Latin-Amerikaklassen har vore ute og lufta seg,  MED fotoapparat.

Her i Bergen må ein nytte på når været tillet det. Vakkert vintervær, fin fjelltur, god gruppetrivsel og felles foto-oppgåve førte til mange fine bilder og eg viser nokre eksempel på innleverte oppgaver. Det nærmar seg den store reisa, so neste gong Latin-Amerikalinja har bildeframvisning er det motiv frå  Mexico og Cuba dei presenterer !