Kunst og Design har sammen med Global Perspektiv hatt besøk av en anerkjent gatekunstener som vi selvfølgelig ikke kan røpe identiteten på. Vi lærte å lage stensiler, en teknikk som ofte brukes til Street Art. I arbeid med stensiler laget elevene sine egne motiver, som på ulike måter setter fokus på samfunnsaktuelle temaer, fra miljø og dyrevern til politisk kommentarer. Global Perspektiv elevene lusket seg også ut i Bergens gater og sprayet resultatene på bygningsvegger. Selvfølgelig kun på steder som er godkjent til formålet.