Global solidaritet

Global Solidaritet er linjen for deg som lurer på hvorfor verden er som den er, samtidig som du ønsker å bli en aktiv deltaker i vårt globale samfunn. Etter et år på linjen vil du se verden mer nyansert, og forhåpentligvis la deg inspirere til å forandre verden.

HVERDAGEN PÅ LINJEN

Du får en variert hverdag på linjen, og du som elev har mye å si for hvordan skoleåret blir. Dersom du har en lidenskap, eller er særlig nysgjerrig på noe, er det stor sannsynlighet for at dette blir et tema vi jobber med i løpet av året. En rød tråd gjennom skoleåret er å lære å se verdens utfordringer fra et annet perspektiv, utvide din kulturforståelse, følge med på det globale nyhetsbildet, arbeide i team med solidaritetsløpet “Svett for Menneskerett”, samt forberede deg til våre studieturer til Malawi og India.  

I Bergen bruker vi tilbudene som finnes rundt oss aktivt. Du får blant annet besøke Bergen Internasjonale Filmfestival, Raftostiftelsen, Amnesty International, Sammen Senteret og TV-aksjonen Hordaland. Veien er kort til Bergen, og vi hjelper hverandre til å finne aktuelle foredrag, debatter og kulturtilbud som vi bør få med oss gjennom året.  

Skoleåret avsluttes med “Svett for Menneskerett” som du er ansvarlig for å arrangere sammen med klassen din. Det er et av høydepunktene for deg og klassen å se hele skolen delta i løpet når startskuddet går. 

Studietur: Malawi

 

Malawi er ikke det landet vi hører oftest om på nyhetene. Det er rangert som ett av de fattigste landene i verden, der de fleste innbyggerne bor under enkle kår. Til tross for dette kalles gjerne landet «det varme hjertet i Afrika».

I Malawi skal vi besøke våre partnere i Malawi Girl Guides Association (MAGGA), eller jentespeiderne som vi sier her hjemme, som vi har blitt kjent med gjennom FORUT. I over ti år har MAGGA drevet med rusforebyggingsprosjekt blant familier i Malawi, med særlig fokus på jenter og unge kvinner. Samtidig jobber de med opplæring av speiderledere, som siden får drive aktiviteter i skolene og i de lokale speidergruppene. En annen viktig aktivitet MAGGA driver med er opptrening i livsmestring der man lærer om rettigheter, samt å få kontroll over egen kropp , liv og fremtid. Du får et dypdykk inn i arbeidet som gjøres i Malawi, og får tilbringe en god del tid sammen med ungdom på din egen alder som er aktive frivillige for MAGGA.

Mot slutten av oppholdet tar vi en tur til Lake Malawi. Denne innsjøen dekker nesten 20 prosent av Malawis areal. Her møtes vi av krystallklart vann som holder rundt 27 grader. Nå er tiden inne for å slappe av, bearbeide inntrykkene og opplevelsene våre, og kanskje ta en snorkletur for å oppdage noen av de 1000 ulike artene med fisk som bor i innsjøen.»

SVETT FOR MENNESKERETT

Hvert år mot slutten av skoleåret arrangerer Åsane Folkehøgskole et solidaritetsløp i Bergen sentrum, «Svett for menneskerett». Inntektene fra dette løpet går uavkortet til FORUT . Elevene på linjen har ansvar for planleggingen og gjennomføringen av solidaritetsløpet. Klassen jobber som et innsamlingsteam, og får stor innsikt i hvordan man planlegger en solidaritetsaksjon i praksis. Vi jobber med løpet gjennom hele skoleåret, og får en flott avslutning når vi ser løpet sette i gang på slutten av skoleåret, og ser alle medelever og ansatte løpe, jogge, gå og heie inn store summer. Dette arbeidet får elevene en egen attest for.

Her er en hilsen fra FORUT etter aksjonen holdt 6.mai 2020.

FORUT er en norsk bistandsorganisasjon som jobber for å medvirke til sosial mobilisering av fattige og undertrykte i deres kamp for bedre levekår og grunnleggende menneskerettigheter, gjennom bistandstiltak, holdningsskapende virksomhet og politisk bevisstgjøring. FORUT er involvert i utviklingssamarbeid i Sri Lanka, India, Nepal, Sierra Leone, Malawi og Zambia. Virksomheten er delt inn i tre programområder: Kvinner og likestilling, barnerettigheter, rus som utviklingshinder.

FAG I FAGET

 • Menneskerettigheter
 • Ulike former for aktivisme
 • Dokumentarfilm
 • Dokumentasjon
 • Solidaritet i praksis
 • Demokrati
 • Nyheter
 • Miljø- og klimautfordringer
 • Innsamlingsarbeid
 • Kulturforståelse. 

BOKUTGIVELSER

 • Utflukt, Ketil Hofslett, 2014

SPØRSMÅL OM LINJEN?

Ta gjerne kontakt med linjeleder på Global solidaritet:

Åse Schytte
ase@asanefolk.no
959 78 781