Global solidaritet

Global Solidaritet er linjen for deg som lurer på hvorfor verden er som den er, samtidig som du ønsker å bli en aktiv deltaker i vårt globale samfunn. Etter et år på linjen vil du se verden mer nyansert, og forhåpentligvis la deg inspirere til å forandre verden.

HVERDAGEN PÅ LINJEN

Du får en variert hverdag på linjen, og du som elev har mye å si for hvordan skoleåret blir. Dersom du har en lidenskap, eller er særlig nysgjerrig på noe, er det stor sannsynlighet for at dette blir et tema vi jobber med i løpet av året. En rød tråd gjennom skoleåret er å lære å se verdens utfordringer fra et annet perspektiv, utvide din kulturforståelse, følge med på det globale nyhetsbildet, arbeide i team med solidaritetsløpet “Svett for Menneskerett”, samt forberede deg til våre studieturer til Malawi og India.  

I Bergen bruker vi tilbudene som finnes rundt oss aktivt. Du får blant annet besøke Bergen Internasjonale Filmfestival, Raftostiftelsen, Amnesty International, Sammen Senteret og TV-aksjonen Hordaland. Veien er kort til Bergen, og vi hjelper hverandre til å finne aktuelle foredrag, debatter og kulturtilbud som vi bør få med oss gjennom året.  

Skoleåret avsluttes med “Svett for Menneskerett” som du er ansvarlig for å arrangere sammen med klassen din. Det er et av høydepunktene for deg og klassen å se hele skolen delta i løpet når startskuddet går. 

Studietur: Malawi og India

I Malawi skal vi besøke våre partnere i Malawi Girl Guides Association (MAGGA). Du får et dypdykk inn i deres arbeid i Malawi, og får tilbringe en god del tid sammen med ungdom på deres egen alder som er aktive frivillige for MAGGA. Du får også en tur til Lake Malawi som et lite avbrekk i en intens og givende studietur.

I Bangalore får du muligheten til å observere hvordan den indiske sorganisasjonen Association for Promoting Social Action (APSA) drives. Deres fokus er å gjøre barn og slumbefolkningen i stand til å ta i bruk egne ressurser og jobber aktivt for å bekjempe barnearbeid og annen utnyttelse av barn gjennom alle sine ulike prosjekter. I Bangalore får du bo hos en indisk vertsfamilie sammen med en annen elev fra klassen. Dette blir din familie i perioden du er i observasjonspraksis. Her får du en enestående mulighet til å få et ekte innblikk inn i en indisk hverdag.

SVETT FOR MENNESKERETT

Hvert år mot slutten av skoleåret arrangerer Åsane Folkehøgskole et solidaritetsløp i Bergen sentrum, «Svett for menneskerett». Inntektene fra dette løpet går uavkortet til FORUT . Elevene på linjen har ansvar for planleggingen og gjennomføringen av solidaritetsløpet. Klassen jobber som et innsamlingsteam, og får stor innsikt i hvordan man planlegger en solidaritetsaksjon i praksis. Vi jobber med løpet gjennom hele skoleåret, og får en flott avslutning når vi ser løpet sette i gang på slutten av skoleåret, og ser alle medelever og ansatte løpe, jogge, gå og heie inn store summer. Dette arbeidet får elevene en egen attest for.

Her er en hilsen fra FORUT etter aksjonen holdt 6.mai 2020.

FORUT er en norsk bistandsorganisasjon som jobber for å medvirke til sosial mobilisering av fattige og undertrykte i deres kamp for bedre levekår og grunnleggende menneskerettigheter, gjennom bistandstiltak, holdningsskapende virksomhet og politisk bevisstgjøring. FORUT er involvert i utviklingssamarbeid i Sri Lanka, India, Nepal, Sierra Leone, Malawi og Zambia. Virksomheten er delt inn i tre programområder: Kvinner og likestilling, barnerettigheter, rus som utviklingshinder.

FAG I FAGET

 • Menneskerettigheter
 • Ulike former for aktivisme
 • Dokumentarfilm
 • Dokumentasjon
 • Solidaritet i praksis
 • Demokrati
 • Nyheter
 • Miljø- og klimautfordringer
 • Innsamlingsarbeid
 • Kulturforståelse. 

BOKUTGIVELSER

 • Utflukt, Ketil Hofslett, 2014

SPØRSMÅL OM LINJEN?

Ta gjerne kontakt med linjeleder på Global solidaritet:

Åse Schytte
ase@asanefolk.no
959 78 781