Picture

På skoleårets siste dag overrakk Åsane folkehøgskole en sjekk på fem hundre tusen kroner (kr. 500.000,-) til FORUT. De innsamlede midlene er resultatet av flere års elevengasjement, og skal gå til et rehabiliteringssenter for vanskeligstilte barn og ungdommer i Bangalore i India. Det er FORUTs prosjektpartner i India – barnerettighetsorganisasjonen  APSA – som står bak prosjektet. Årets elever gir stafettpinnen videre til neste års elever.

Skolens mangeårige ildsjel for internasjonalt solidaritetsarbeid, Ketil Hofslett , til høyre, overrekker sjekken til Terje Heggernes fra FORUT.

Her kan du lese mer om Åsane folkehøgskoles internasjonale engasjemet.