Kreativ kompetanse
Samhandlingskompetanse
Global kompetanse
Emosjonell kompetanse og selvinnsikt

FOKUS PÅ POTENSIALET

 

Åsane Folkehøgskole ligger i bydelen Åsane nord for Bergen sentrum. Skolen arbeider for å styrke elevenes kompetanse innen disse 4 områdene:

Kreativ kompetanse – evne til skapende virksomhet og fantasi.

Samhandlingskompetanse – evne til å leve sammen og gjøre hverandre gode.

Global kompetanse – nasjonal og internasjonal kulturforståelse og kulturkunnskap.

Emosjonell kompetanse og selvinnsikt – evne til empati og forståelse.

Mye av arbeidet med kompetansemålene skjer gjennom undervisningen på linjene, i valgfag og fellesfag. Du vil lære mye gjennom livet på internatet og gjennom møtet med medelever og med ansatte, gjennom felles opplevelser og aktiviteter og ikke minst, på studieturer. Noen reiser til fjerne, og for mange av oss, ukjente kulturer, andre har nærmere reisemål. Sammen reiser vi med seilskuten Statsraad Lehmkul over Nordsjøen til Shetland. Sentralt for alle våre studieturer er at reisen og oppholdet har et faglig innhold og gir opplevelser som er i tråd med skolens læringsmål.

Hvert år produserer skolen en scenisk oppsetting der alle elevene deltar. Noen som skuespillere, dansere, sangere. Noen lager kulisser og kostymer, noen spiller i bandet, noen kjører lyd og lys og noen driver med reklame og blogging. Kompetanseutvikling med fokus på ditt potensiale.

SPESIELT OM SKOLEN, UTSTYR OG FASILITETER 

Vi har dyktige og entusiastiske lærere som har som mål å fokusere på deg og dine muligheter. Elever og lærere jobber sammen for å skape gode læringsarenaer som gir deg økt kompetanse og gode opplevelser av felleskap og tilhørighet.

Vi har et bredt sammensatt linje- og valgfagtilbud. Dette gjør oss til en stor smeltedigel for ungdom med ulike interesser.

Vi har gode lokaliteter tilpasset de ulike linjenes behov, alle klasserom, øvingsrom og verksteder er åpne hele kvelden.

Vi har treningsrom, badstue og gymsal. Ved skolen er det flott terreng for deg som vil trene og som setter pris på fine fjellturer.

Vi er Fairtradeskole, og har fokus på sunt kosthold med hjemmelaget mat av friske råvarer og mye frukt og grønt.

Vi stiller krav til deltakelse og oppmøte, og vi forventer høyt aktivitetsnivå fra morgen til kveld.

Bergen er en spennende by og skolen bruker byen: Stoltzekleiven, Vidden fra Ulriken til Fløyen, Grieghallen, Akvariet, teater mm

Vi ønsker at året på Åsane skal gi deg økt selvinnsikt og styrke din selvfølelse. Vi ønsker at du får bruke dine evner og ressurser til beste for deg selv og andre. Velkommen som lagspiller.