Vi har hatt en fantastisk reise de siste 14 dagene! Vi har laget en super forestilling som er produkt av en fantastisk kollektiv innsats – alle har bidratt, elever, lærere, personale, vaktmester, og vi er superstolte av resultatet. Vi har hatt tre forestillinger så langt, og det er to igjen. Nå venter elevene ved Manger folkehøgskole om en liten stund, deretter kommer foreldre, slekt og andre interesserte i morgen, lørdag! Vi gleder oss til å vise det fram, og er samtidig litt vemodige over at det allerede er slutt for i år! Men gøy er det!!!

Her ser du resten av bildene fra årets musikal «Kvinner og menn».