Åsane folkehøgskole søker ny

REKTOR

Stillingen som rektor ved Åsane folkehøgskole blir ledig i høst. Vi søker en ny rektor som kan være en inspirerende leder for både elever og personale.

Åsane folkehøgskole eies av IOGT og ligger idyllisk til på Hylkjeneset i Bergen. Store deler av skoleanlegget er nylig oppgradert til moderne standard, og oppussing av resten av anlegget er i gang. Skolen er godkjent for inntil 128 elever og har rundt 20 ansatte, samt flere gjestelærere. Skolen er en frilynt folkehøgskole og har i mange år tiltrukket seg en variert og ressurssterk elevgruppe. Personalet er høyt motivert og har bred kompetanse, solid arbeidserfaring og en god alderssammensetning. Sammen ønsker vi å være i forkant pedagogisk, kulturelt, og i sosialt og internasjonalt arbeid.

Skolen tilbyr i dag ni forskjellige kreative og samfunnsrettede linjer, varierte fellesfag og et bredt utvalg av valgfag. Søkere til stillingen må sette seg inn i skolens fire kompetanseområder som ligger til grunn for vårt faglige og sosialpedagogiske tilbud,

Ansvarsområder:

 • Pedagogisk leder og øverste ansvarlige for skolens innhold og drift, herunder overordnet ansvar for avdelinger som kjøkken, vedlikehold, kontor og internat

 • Ansvar for langsiktige, strategiske planer i dialog med skolens styre og personale

 • Personalledelse

 • Skoleutvikling

 • Økonomistyring

 • Formidling av IOGTs syn på livsstil og samfunn

 • Representasjon av skolen overfor elever og foresatte, eiere, myndigheter og samarbeidspartnere

Et trygt og kreativt miljø for ansatte og elever.

elleRektor ved Åsane folkehøgskole må stå for og fremme verdisynet til IOGT og den frilynte folkehøgskolen. Rektor må oppfylle medlemskriteriene til eierorganisasjonen IOGT. Vi ønsker å gi elevene våre en skolehverdag og fremtid hvor rusmidler ikke står i veien for å leve frie, rike og meningsfulle liv. Hos oss er respekt og likeverd bærebjelker i en skole med stor takhøyde.

Vi forventer videre at den som ansettes

 • Har pedagogisk utdanning fra høyskole eller universitet samt undervisnings- og ledererfaring
 • Har kunnskap om og interesse for folkehøgskolen som skoleslag
 • Har organisasjonserfaring og forstår betydningen av frivillig arbeid
 • Er selvstendig, tilgjengelig og synlig
 • Er nyskapende, visjonær og utviklingsorientert
 • Er flink til å bygge lag og se sine medarbeidere samt skoleutviklingen som har høy prioritet ved Åsane folkehøgskole. Stillingen som rektor er en gyllen mulighet til å sette sitt preg på en pulserende arbeidsplass, i samspill med engasjerte kollegaer som målrettet arbeider for å stadig utvikle skolen til det bedre.
 • Kan omgås naturlig med unge voksne
 • Vil sikre god kommunikasjon innad og utad
 • Har interesse for og kunnskap om økonomistyring
 • Kan initiere og tilrettelegge for kulturelle og sosiale arrangement

Det er ønskelig at ny rektor kan tiltre noe tid før nåværende rektor slutter ved årsskiftet. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju før endelig innstilling. Stillingen krever politiattest jfr Folkehøgskolelovens §6. Medlemskap i Statens Pensjonskasse.

Les mer om skolen på aasane.fhs.no

For spørsmål knyttet til stillingen, kontakt  rektor Bjørn Berentsen på epost bjorn.berentsen@asanefolk.no /tlf 93438181, eller styreleder Helge Kolstad på epost h-j-k@online.no Søknadsfrist 15. mai 2021.