Skolerute

Få full oversikt over skoleåret 2020/2021 med vår skolerute.
Vi tar forbehold om mindre endringer.

Skolerute 2020-2021

Fremmøte og skolestart for skoleåret 2020-2021 er onsdag 26. august. 

 

Covid-19 – Koronapandemien

Vi planlegger å starte skoleåret som normalt, men vil tilpasse situasjonen etter myndighetenes til enhver tid gjeldene råd.

Elevstevne 2020 er lørdag 14. november.

Av smittevernhensyn vil årets elevstevne bli forbeholdt fjorårets elever, og bare dem. Dette er for å kunne møte krav om avstand og hygiene. Skolen vil sende ut invitasjon og påmeldingsinfo til fjorårets elever i god tid på forhånd.

 Studieturer

Alle planlagte studieturer er lagt til siste del av vårsemesteret. Dette er gjort i håp om at det da vil være færre restriksjoner på reiser til utlandet.