Teaterklassen stod for årets første linjekveld da de inviterte til en aften på restaurant Red Velvet. Vi fikk oppleve dramatiske scener med opptil flere mord, tidsreise, besøk av Sherlock Holmes som selvsagt oppklarte det hele til alles forbauselse!
Jentene i Musikk Vokal stod for tilberedning og servering av deilig mat, presentert ved et flott sanginnslag, og til dessert var det hjemmebakte muffins! En strålende aften!!