IE
INTERNASJONALT ENGASJEMENT

Åsane Folkehøgskole har et nært samarbeid med organisasjonen FORUT i Norge, som driver et utstrakt hjelpearbeid via organisasjonene APSA (Assosiation for Promoting Social Action) i India og CWIN (Child Workers In Nepal) i Nepal.

India er det landet i verden med nest størst befolkning. På tross av at landet er i rask utvikling, er fattigdom et økende problem. Det blir stadig større forskjell mellom fattig og rik, og korrupsjon er svært utbredt. Mange flytter fra landsbyene for å finne arbeid i byen. Her havner de i et av de stadig økende slumområdene. Arbeidsforholdene er dårlige, arbeidsdagene er lange og lønnen er dårlig. Som et resultat av dette kan barn ofte bli gående uten tilsyn over lengre tid. Disse barna er spesielt utsatt for kriminalitet, og mange av dem blir utsatt for grov utnyttelse. Gjennom APSAs ulike prosjekter, tilbys disse barna trygghet, omsorg og skolegang. Les mer om samarbeidet under valgfaget «Explore Nepal».

SOLIDARITETSAKSJONEN «SVETT FOR MENNESKERETT»

I utkanten av Bangalore i India har Åsane folkehøgskole, i samarbeid med APSA, bygget et krise- og omsorgssenter, Suraksha, for jenter som har vært utsatt for ekstremt grov utnyttelse. Suraksha betyr trygghet og beskyttelse. Her får jentene mat, klær, oppfølging samt medisinsk og psykologisk hjelp. Det tilbys også skolegang, eksamen fra grunnskolen og engelskundervisning. Gjennom disse tiltakene får jentene mulighet til en bedre fremtid.

Hvert år mot slutten av skoleåret arrangerer Åsane folkehøgskole et solidaritetsløp i Bergen sentrum, «Svett for menneskerett». Inntektene fra dette løpet går uavkortet til videreutviklingen og opprettholdelsen av Suraksha og er med på å trygge jentene som bor her sin mulighet til å få seg en god fremtid.

Alle skolens elever og ansatte er med på løpet som er en av de store begivenhetene i løpet av skoleåret. Her får alle sjansen til å bidra og ta en treningsøkt med mening. Vi tør påstå at dette er årets viktigste treningsøkt i løpet av skoleåret hos oss. Linjen Globalt Perspektiv er ansvarlig for planleggingen, gjennomføringen og etterarbeidet med løpet. Å bygge opp en kampanje og koordinere et så stort innsamlingsarbeid er utrolig lærerikt og en stor det av skoleåret for linjen. Selve løpet er et høydepunkt for både elever og ansatte på skolen og blir for mange et høydepunkt på slutten av skoleåret.

«Løp for India 2016» samlet inn over 200 000 NOK.

Innsamlingskontoen er åpen for bidrag hele året, så dersom du vil gi et bidrag før eller etter løpet kan du sende en valgfri sum med Vipps til 12000, eller doner via nettbank til kontonummer 3632.52.20206. Åsane folkehøgskole og APSA takker hjertelig for alle bidrag!