Fellesprosjekt – Musikal

Skoleåret 2017-18, satte vi opp Hair! Hair er en ikonisk «hippie-musikal» med handling lagt til siste halvdel av 1960-årenes USA. Musikalen gir et bilde av det ungdomsopprøret som lå til grunn for 68-generasjonens opprør i Europa. Utgangspunktet er en protest mot foreldregenerasjonens konservative verdisyn, kombinert med motstand mot USAs brutale krigføring i Vietnam, en krig som fortsatt preger den amerikanske nasjonen.

 

FELLESPROSJEKT – MUSIKAL

Vår versjon ble produsert på 10 dager, 28 sangnumre for solister, kor og grupper. All scenografi og alle kostymer ble designet og produsert av elevene. Forestillingen var rammet inn av digitale uttrykk projisert på et lerret i bakkant av scenen, i sin helhet produsert av elever. Elevene jobbet seint og tidlig, hverdager og helger, og resultatet ble veldig godt mottatt. Vi er strålende fornøyde med resultatet.

Produksjonen av Hair gikk inn i en årlig tradisjon der vi satte av en periode på to uker hvor den vanlige timeplanen måtte vike, og alle elever og ansatte jobbet med et felles prosjekt. Etter en intens periode med øving på sang, dans, musikk og tekst, produksjon av kostymer og kulisser, ender det hele i en musikal som ble vist frem til venner, familie og andre skoler.