Fellesprosjekt – Musikal

Vi har blant annet satt opp Hair! Hair er en ikonisk «hippie-musikal» med handling lagt til siste halvdel av 1960-årenes USA. 

 

FELLESPROSJEKT – MUSIKAL

Produksjonen av musikal er en årlig tradisjon der vi setter av en periode på to uker hvor den vanlige timeplanen må vike, og alle elever og ansatte jobber med et felles prosjekt.
Etter en intens periode med øving på sang, dans, musikk og tekst, produksjon av kostymer og kulisser, ender det hele i en musikal som ble vist frem til venner, familie og andre skoler.