Priser

Her følger en oversikt over priser for de forskjellige linjene og studieturen til Nepal.

VIKTIG: De oppgitte prisene dekker alle nødvendige utgifter til skoleåret. Noen få valgfag har en liten egenandel. 

Utgifter til mat på linjevise studieturer  kommer i tillegg og må dekkes av den enkelte elev på turen (lommepenger)

Prisene er justert og gjelder for skoleåret 2024-25.

Priser for årskurs:

 • INNMELDINGSPENGER

 • GRUNNPRIS

 • FELLESUTGIFTER

 • FELLESTUR

 • kr. 2 500,-

 • kr. 91 000,-

 • kr. 8 500,-

 • kr. 5 000,-

 

STIPEND OG LÅN

Du kan søke stipend og lån hos Statens lånekasse for utdanning. For skoleåret 2023-24 kan en få
kr. 125 370,- i lån. Kr. 50 148,- av dette gjøres om til stipend ved fullført skoleår.

HER KAN DU SØKE OM LÅN OG STIPEND FRA MAI MÅNED.

 

LINJUEUTGIFTER INKLUDERT  STUDIETUR 

 • Animasjon og grafikk: 36 000,-
 • Arkitektur og design : 40 000,-
 • Skriveverkstedet: 24 000,-
 • Latin-Amerika – Cuba og Mexico: 41 000,-
 • Musikal og performance: 30 000,-
 • Revy og teater: 28 500,-
 • Din fremtid – oppdage, utforske og utvikle: 44 000,-
 • Foodie adventure: 35 000,-
 • Spill og fantasy: 24 000,-

TOTALKOSTNADEN

Totalkostnaden dekker alle øvrige reiser og reiseforsikringer, materiell, kost/losji – og egentlig alt du trenger som elev på skolen utenom lommepenger. Utgifter til mat på studieturene, nødvendige visum og / eller vaksiner, kommer i tillegg.

Det tas forbehold om at prisene på turene er beregnet ut fra dagens kurser og priser (2023). Reisene er planlagt gjennomført våren 2025, og det er derfor vanskelig å fastslå nøyaktige priser. Prisene kan derfor bli endret dersom det blir  forandringer i valutakurser, flypriser eller lignende.

TILLEGG FOR ENKELTROM

kr. 8 000,-

Skolen har noen få enkeltrom som du kan søke om å få reservere dersom du har medisinske eller andre tungtveiende grunner for å måtte bo alene. Dette koster litt ekstra.

 

ANNET

Forsikring
Skolen har en huseierforsikring som dekker skolens eiendeler. Det du har med deg av egne eiendeler må du selv forsikre. Det samme gjelder personforsikring ved evt skade/ulykke. 

Elevene må selv sørge for å ha gyldig reiseforsikring, og skolen må ha en dokumentasjon på dette før reisene foretas. 

For elever gjelder ofte foreldres hjemmeforsikring også når eleven er borte på skole. Elever over 20 år kan tegne egen studentforsikring. Vi oppfordrer dere til å undersøke dette med eget og foreldrenes forsikringsselskap.

Særskilt diettbehov
Elever som får offentlig støtte til diett, betaler 80% av dagtaksten for å dekke skolens ekstrautgifter.

Avbrudd
Dersom du avbryter skoleåret, eller blir utvist fra skolen, må du betale bo- og oppholdsutgifter i 6 uker fra sluttdato; dvs. kr. 17 000,-.
Dette gjelder også dersom du sier fra deg skoleplassen etter 31. juli.