Priser

Her følger en oversikt over priser for de forskjellige linjene og studieturen til Nepal.

VIKTIG: De oppgitte prisene dekker alle nødvendige utgifter til skoleåret. Noen få valgfag har en liten egenandel. 

Utgifter til mat på linjevise studieturer  kommer i tillegg og må dekkes av den enkelte elev på turen (lommepenger)

Prisene er justert og gjelder for skoleåret 2024-25.

Priser for årskurs:

  • INNMELDINGSPENGER

  • FELLESUTGIFTER

  • FELLESTUR

  • GRUNNPRIS (Inkl. fellesutgifter og fellestur)

   • Halvår høst:
   • Halvår vår

   EXPLORE NEPAL (VALGFAG, ikke obligatorisk)

  kr. 2 500,-

  kr. 8 500,-

  kr. 5 000,-

  kr. 104 500,-

  kr. 54 750,-
  kr. 49 750,-

  kr. 31 000,-

   

  STIPEND OG LÅN

  Du kan søke stipend og lån hos Statens lånekasse for utdanning. For skoleåret 2024-25 kan en få utbetalt inntil kr. 137 907,- fra Lånekassen. 60 % av denne summen er lån, og 40 % (kr 55 163,-) er lån som kan blir omgjort til stipend ved fullført skoleår.

  HER KAN DU SØKE OM LÅN OG STIPEND FRA MAI MÅNED.

   

  LINJUEUTGIFTER INKLUDERT  STUDIETUR 

  • Animasjon og grafikk: 36 000,-
  • Arkitektur og design : 40 000,-
  • Skriveverkstedet: 24 000,-
  • Latin-Amerika – Cuba og Mexico: 41 000,-
  • Musikal og performance: 30 000,-
  • Revy og teater: 28 500,-
  • Din framtid: 44 000,-
  • Din framtid halvårskurs høst: 16 000,-
  • Foodie adventure halvårskurs vår: 24 000,-

  TOTALKOSTNADEN

  Totalkostnaden dekker alle øvrige reiser og reiseforsikringer, materiell, kost/losji – og egentlig alt du trenger som elev på skolen utenom lommepenger. Utgifter til mat på studieturene, nødvendige visum og / eller vaksiner, kommer i tillegg.

  Det tas forbehold om at prisene på turene er beregnet ut fra dagens kurser og priser (2023). Reisene er planlagt gjennomført våren 2025, og det er derfor vanskelig å fastslå nøyaktige priser. Prisene kan derfor bli endret dersom det blir  forandringer i valutakurser, flypriser eller andre kostnader knyttet til reisen.

  TILLEGG FOR ENKELTROM

  kr. 8 000,-

  Skolen har noen få enkeltrom som du kan søke om å få reservere dersom du har medisinske eller andre tungtveiende grunner for å måtte bo alene. Dette koster litt ekstra.

   

  ANNET

  Forsikring
  Skolen har en huseierforsikring som dekker skolens eiendeler. Det du har med deg av egne eiendeler må du selv forsikre. Det samme gjelder personforsikring ved evt skade/ulykke. 

  Elevene må selv sørge for å ha gyldig reiseforsikring, og skolen må ha en dokumentasjon på dette før reisene foretas. 

  For elever gjelder ofte foreldres hjemmeforsikring også når eleven er borte på skole. Elever over 20 år kan tegne egen studentforsikring. Vi oppfordrer dere til å undersøke dette med eget og foreldrenes forsikringsselskap.

  Særskilt diettbehov
  Elever som får offentlig støtte til diett, betaler 80% av dagtaksten for å dekke skolens ekstrautgifter.

  Avbrudd
  Dersom du avbryter skoleåret, eller blir utvist fra skolen, må du betale bo- og oppholdsutgifter i 6 uker fra sluttdato; dvs. kr. 17 000,-.
  Dette gjelder også dersom du sier fra deg skoleplassen etter 31. juli.