Priser

Det koster litt å ta et år på folkehøgskole, men du kan søke om stipend og lån i Statens Lånekasse for utdanning. Her følger en oversikt over priser for de forskjellige linjene og den fantastiske studieturen til Nepal (valgfag).

INNMELDINGSPENGER

kr. 2 500,-

 

STIPEND OG LÅN

Du kan søke stipend og lån hos Statens lånekasse for utdanning. For skoleåret 2021-22 kan en få
kr.114 870,- i lån. Kr. 45 948,- av dette gjøres om til stipend ved fullført skoleår. 

HER KAN DU SØKE OM LÅN OG STIPEND FRA MAI MÅNED.

TOTALUTGIFTER INKLUDERT  STUDIETUR – DOBBELTROM

  • Digital animasjon: 130 550,-
  • Arkitektur og Design : 131 550,-
  • Skriveverkstedet: 120 550,-
  • Latin-Amerika: 128 550,-
  • Global solidaritet: 123 550-
  • Musikal: 121 550,-
  • Musikk og vokal: 125 550,-
  • Teater og impro: 121 550,-
  • Spilldesign og programmering: 119 550,-

TOTALKOSTNADEN

Totalkostnaden dekker alle reiser og reiseforsikringer, materiell, kost/losji – og egentlig alt du trenger som elev på skolen utenom lommepenger. Utgifter til mat på studieturene, og eventuelle visum eller vaksiner, kommer i tillegg.

Valgfagtur til Nepal koster kr. 21 000,-. Dette er ekstra og kommer i tillegg til totalkostnaden.

LES MER OM NEPALTUREN HER!

Det tas forbehold om at prisene på turene er beregnet utifra dagens kurser og priser. De kan bli endret dersom det blir store forandringer i valutakurser, flypriser eller lignende.

MERK:

Studiereiser og Covid 19.

Det er i nåværende situasjon vanskelig å planlegge fremtidige studieturer til fjerne reisemål.  Dette gjelder både praktisk gjennomføring og i særlig grad priser. Det er vår ambisjon at turene skal gjennomføres som planlagt, men vi må ta et forbehold for situasjonen rundt Covid, og for kostnadene forbundet med turene.

 

TILLEGG FOR ENKELTROM

kr. 8 000,-

Skolen har noen få enkeltrom som du kan søke om å få reservere dersom du har medisinske eller andre tungtveiende grunner for å måtte bo alene. Dette koster litt ekstra.

ANNET

Forsikring
Skolen har en huseierforsikring som dekker skolens eiendeler. Det du har med deg av egne eiendeler må du selv forsikre. Det samme gjelder personforsikring ved evt skade/ulykke. Skolen tegner reiseforsikring for alle elever, og dette er inkludert i prisen. For elever gjelder ofte foreldres hjemmeforsikring også når eleven er borte på skole. Elever over 20 år kan tegne egen studentforsikring. Vi oppfordrer dere til å undersøke dette med eget og foreldrenes forsikringsselskap.

Særskilt diettbehov
Elever som får offentlig støtte til diett, betaler 80% av dagtaksten for å dekke skolens ekstrautgifter.

Avbrudd
Dersom du avbryter skoleåret, eller blir utvist fra skolen, må du betale bo- og oppholdsutgifter i 6 uker fra sluttdato; dvs. kr. 15.100,- 
Dette gjelder også dersom du sier fra deg skoleplassen etter 31. juli.