FOLKEHØGSKOLEN I BERGEN

Åsane folkehøgskole i Bergen

Åsane folkehøgskole er en frilynt folkehøgskole i Bergen som arbeider etter et verdisyn som sier at alle mennesker har lik verdi, har samme krav på respekt og lik rett til personlig frihet, trygghet og utvikling, uavhengig av hudfarge, etnisitet, kjønn, seksuell legning eller politisk og religiøs oppfatning.

Vår visjon er at alle mennesker skal kunne leve frie, rike og meningsfylte liv, i en verden hvor rusmidler ikke står i veien for dette.

Fokus på potensialet

Åsane folkehøgskole ligger i Bergen i bydelen Åsane. Skolen ble etablert i 1966, og ble i 2019-20 pusset opp for 44 millioner kroner. Dette gir oss en skole å være stolt over, både med tanke på skolens lange tradisjoner og dens moderne fasiliteter.

Alle elever ved Åsane folkehøgskole tas opp på en linje som de følger hele skoleåret. Her får elevene dyrket sine faglige hovedinteresser gjennom varierte undervisningsopplegg ledet av dyktige lærere som brenner for sine fag og for sine elever.

Men et år hos oss er så mye mer enn linjefaget!

Gjennom arbeidet med linjefag og fellesfag, arrangement, studieturer og felles opplevelser arbeider skolen  for å styrke elevenes kompetanse innen disse fire områdene:

 

Kreativ kompetanse – evne til å møte utfordringer og skape noe nytt

Samhandlingskompetanse – evne til å leve sammen og gjøre hverandre gode.

Global kompetanse –evne til å heve blikket og delta solidarisk i større fellesskap.

Livskompetanse – evne til å ta vare på hele seg, både fysisk og emosjonelt. 

Du vi også lære mye gjennom livet på internatet og gjennom møtet med medelever og med ansatte, gjennom felles opplevelser og aktiviteter og ikke minst, på studieturer. Noen reiser til fjerne, og for mange av oss, ukjente kulturer, andre har nærmere reisemål.

 

Sentralt for alle våre studieturer er at reisen og oppholdet har et faglig innhold og gir opplevelser som er i tråd med skolens læringsmål.

Hvert år produserer skolen en musikal der alle elevene deltar. Noen som skuespillere, dansere, sangere. Noen lager kulisser og kostymer, noen spiller i bandet, noen kjører lyd og lys og noen driver med reklame og blogging, andre bygger visuelle rom digitalt. Kompetanseutvikling med fokus på ditt potensiale.

Spesielt om skolen, utstyr og fasiliteter

Vi har dyktige og entusiastiske lærere som har som mål å fokusere på deg og dine muligheter. Elever og lærere jobber sammen for å skape gode læringsarenaer som gir deg økt kompetanse og gode opplevelser av felleskap og tilhørighet.

Vi har et bredt sammensatt linje- og valgfagtilbud. Dette gjør oss til en stor smeltedigel for ungdom med ulike interesser. 

Vi har gode lokaliteter tilpasset de ulike linjenes behov, alle klasserom, øvingsrom og verksteder er åpne hele kvelden.

Vi er fairtradeskole, og har fokus på sunt kosthold med hjemmelaget mat av friske råvarer og mye frukt og grønt.

Vi stiller krav til deltakelse og oppmøte, og vi forventer høyt aktivitetsnivå fra morgen til kveld.

 

Bergen er en spennende by og skolen bruker byen: Stoltzekleiven, Vidden fra Ulriken til Fløyen, Grieghallen, Akvariet, teater mm

Vi ønsker at året på Åsane skal gi deg økt selvinnsikt og styrke din selvfølelse. Vi ønsker at du får bruke dine evner og ressurser til beste for deg selv og andre. Velkommen som lagspiller.

Åsane folkehøgskole eies av IOGT i Norge: www.iogt.no.