SKRIVEVERKSTEDET

Skriveverkstedet har skapt og videreutviklet forfatterspirer siden 1995. Hvert år tar forfatterlinjen mot skrivelystne elever som ønsker å utvikle sine skriveferdigheter. Her får elevene følge egne tekster hele veien fra ide til publikasjon.

Skriveverkstedet er stedet for unge skribenter som vil eksperimentere med litterære sjangre, utvikle sin språkfølelse og se håndfaste resultater av skriveprosessen. Hvert skoleår utgir elevene to bøker – en ”åpen bok” hvor elevene selv utvikler konseptet og arbeider sammen som redaksjon allerede fra skolestart, og ikke minst den avsluttende antologien med elevenes beste tekster i ulike sjangre ved skoleårets slutt. 

Vårt fag er kreativ skriving. Skoleåret deles inn i ulike sjangerperioder som alle innebærer variert undervisning, øvelser, utflukter, skrivetid med veiledning og grundige tilbakemeldingsrunder. Vi ønsker å dyrke sjangermangfold og litterær bevissthet, språkfølelse og skriveglede, for å få frem særegne skrivestemmer.

Skriveverkstedet samarbeider tett med de andre kreative linjene ved skolen. I vårsemesteret reiser vi på studietur til Irland. 

Skriveverkstedet ledes av Finn I. Birkeland og Rolf Enger, to skrivende mennesker som brenner for å inspirere og veilede andres skriveprosesser. Med ujevne mellomrom får vi besøk av andre forfattere og gjestelærere, og vi benytter oss av det yrende litterære miljøet i Bergen.

Sjangerperioder

Sjangerperiodene varer vanligvis i 3-5 uker. Vi tilpasser oss interessene til elevene hvert år, men forsøker alltid å arbeide med et bredt skjønnlitterært spekter.

Sans og samling
Den første perioden på Skriveverkstedet handler om å observere og ta i bruk alle sansene i skriveprosessen – å skrive sanselig. Andre grunnleggende øvelser og grep introduseres også her i oppstarten, og arbeides videre med gjennom sjangerperiodene som følger.

Scenetekster

I arbeidet med tekster for scene og film jobber vi særlig med dialog. Sammen skaper vi både troverdige og utrolige litterære karakterer, og lærer hvordan å skape konflikt og fremdrift i tekstene. Vi leser originalmanus som arbeides med på Den Nationale Scene i Bergen og besøker teateret, hvor vi får se prøveforestilling og diskutere med dramaturg og andre involverte på- og bak scenen. Målet er å få et innblikk i prosessen fra manus til ferdig forestilling. Våre egne scenetekster gir vi videre til Teater og impro-linjen ved skolen. Deres oppsetninger av Skriveverkstedets manus er alltid et høydepunkt i året.

 

Korttekster
I denne sjangerperioden jobber vi med poesi, lyrikk, slampoesi, kortprosa og sangtekster. Vi prøver ut både trange rimskjema og fri form, og øvelsene tar for seg konkrete lyriske grep og former. Samarbeidet med Musikk, voice og studioproduksjon kan resultere i alt fra hitlåter til stemningsskapende lydbilder bak tekstene.

Prosa
I prosaperioden tar vi med oss alt vi har gjort i de foregående periodene. Denne sjangerperioden har hovedfokus på novellen. Mange av elevene har en spesiell interesse for sjangre som fantasy og science-fiction som vi følger opp med et eget kurs i fabelprosa. Vi besøker Skrivekunstakademiet og får gode råd for de av elevene som vil søke denne eller andre høyere utdannelser innen skrivekunsten.

 

Essay
Under forberedelsene til studieturen ser vi nærmere på essaysjangeren – den mest saklige av de litterære sjangrene. Vi legger vekt på skolens kompetanseområder og ikke minst destinasjonen for vår studietur: Irland og landets unike litterære tradisjon.

Redaksjon
Elevene på Skriveverkstedet utgjør selv redaksjonen for de to årlige bokutgivelsene. Vi jobber med konseptutvikling, utvalg, tilbakemeldinger, språkvask, oppsett og grafisk design – alt som må til for at elevene kan sitte igjen med håndfaste resultater fra skoleåret.

Studietur: Irland

I vårsemesteret reiser vi på en toukers studietur til Irland – landet med flest Nobelprisvinnere i litteratur i forhold til folketallet. Dublin ble grunnlagt av vikinger for 1200 år siden, og er i dag et perfekt utgangspunkt for å utforske landets stolte litterære tradisjoner.

I ulike sammenhenger møter vi på forfattere som Oscar Wilde, James Joyce, Samuel Beckett, Bram Stoker og mange flere. Etter Dublin reiser vi på oppdagelsesferd i dette fascinerende annerledeslandet og går kanskje i kloster et par dager. Underveis settes det av tid til skriving og utforsking på egenhånd.

 

SISTE BOKUTGIVELSER

 • Kort applaus (2023) Antologi
 • Under (2023) Antologi
 • Du au (2022) Antologi
 • Over (2022) Diktsamling
 • Mot (2021) Antologi
 • Under Ombygging (2020) Antologi
 • Til (2020) Diktsamling
 • Det koker (2019) Antologi
 • Fiks faks ferdig (2019) Barnebok
 • Han må leve (2018) Antologi
 • Bli barnebok (2018) Barnebok
 • Så… (2017) Antologi
 • Du er søt når du synker (2017) Sceniske tekster
 • Kule noian (2016) Antologi

FAG I FAGET

 • Kreativ skriving
 • Skriveteknikk
 • Sjangerlære
 • Tekstfremføring
 • Responslesing
 • Redaksjonelt arbeid og kreativt samarbeid.

Skriveverkstedet har gitt meg mange moglegheiter ved hjelp av eit godt klassemiljø, og to lærarar som gjer sitt beste for at ein skal trivast og skulle kunne utvikle seg fagleg.

Gjennom året vil eigenskapane dine som skrivar bli utfordra på ulike måter. Året er delt opp i sjangerperiodar, og for kvar periode vil ein oppleve og oppdage noko nytt med skrivinga si. Kva ein er god til, kva ein må jobbe med, kva ein finn utfordrande, kva som er enkelt for ein, kva som er gøy, og kva som er kjedeleg. Opplevinga for kvar periode er forskjelleg for kvar person, men ein vil alltid gå ut med nye erfaringer som hjelper ein å vekse vidare.

Noko eg sjølv var usikker på når eg søkte var: må eg ha lest mykje litteratur for å komme inn og for å passe inn? Og må eg har skreve mykje frå før av? For min lesebakgrunn består 80% av japanske teikneseriar. Svaret er nei. Eg fant kjapt ut at dei tankane var irrelevante. Ein blir ikkje vurdert på kor mange klassikere ein har lest, ein blir tatt imot uansett kva lese- og skrivegrunnlag ein har.

Lærarane på Skriveverkstedet vil sørge for, og jobber aktivt med at kvar ein elev skal få den hjelpa ein treng. Både fagleg, innan klassemiljø, og det generelle livet på skulen. Dette er to lærarar som veit kva dei gjer, veit kva dei vil oppnå, og gjer sitt yttarste for å oppnå det i lag med elevane sine. Ved bruk av mange ulike skriveoppgåve, kreative prosesser og bytting av sjanger gir dei deg mange forskjellige aspekt av skriveprosessen. Og ved bruk av oppfordring til høytlesning og presentering av eigne tekstar gir dei deg ein moglegheit for å kunne gå ut av komfortsona di.

Viss ein er usikker på å søkje, vil eg høgast anbefale det berre for det fysiske skrivemiljøet sin skyld. Motivasjonen ein får frå andre folk med samme interesse som seg sjølv er heilt utruleg. Ein yte meir, produserer meir. Ein skape ein ubevisst vilje for å halde fram når ein sitt i ein sånn forsamling.

Gard – elev 2019/20