Internasjonalt engasjement

Åsane Folkehøgskole har et nært og godt samarbeid med organisasjonen FORUT, som driver et utstrakt hjelpearbeid via organisasjonene MAGGA (Malawi Girl Guides Association) i Malawi, APSA (Assosiation for Promoting Social Action) i India og CWIN (Child Workers In Nepal) i Nepal

I over ti år har MAGGA drevet med rusforebyggingsprosjekt blant familier i Malawi, med særlig fokus på jenter og unge kvinner. Samtidig jobber de med opplæring av speiderledere, som siden får drive aktiviteter i skolene og i de lokale speidergruppene. En annen viktig aktivitet MAGGA driver med er opptrening i livsmestring der man lærer om rettigheter, samt å få kontroll over egen kropp, liv og fremtid. 

I utkanten av Bangalore i India har Åsane folkehøgskole, i samarbeid med Forut / APSA, bygget et krise- og omsorgssenter, Suraksha, for jenter som har vært utsatt for ekstremt grov utnyttelse. Suraksha betyr trygghet og beskyttelse. Her får jentene mat, klær, oppfølging samt medisinsk og psykologisk hjelp. Det tilbys også skolegang, eksamen fra grunnskolen og engelskundervisning. Gjennom disse tiltakene får jentene mulighet til en bedre fremtid.

I hovedstaden Kathmandu i Nepal støtter skolen CWINNs arbeid ved å yte bidrag til barnehjemmet Ballika. I tillegg til pengestøtte bidrar elever, ansatte og venner av skolen med å strikke varme gensere til barna på barnehjemmet. Årlig fraktes rundt 60 nystrikkede ullgensere fra Åsane folkehøgskole til Ballika.

 

Svett for menneskerett

Hvert år mot slutten av skoleåret arrangerer Åsane Folkehøgskole et solidaritetsløp i Bergen sentrum, «Svett for menneskerett». Inntektene fra dette løpet går til FORUTs arbeid.  Alle skolens elever og ansatte er med på løpet som er en av de store begivenhetene i løpet av skoleåret. Her får alle sjansen til å bidra og ta en treningsøkt med mening. Vi tør påstå at dette er årets viktigste treningsøkt i løpet av skoleåret hos oss. Linjen Global Solidaritet er ansvarlig for planleggingen, gjennomføringen og etterarbeidet med løpet. Å bygge opp en kampanje og koordinere et så stort innsamlingsarbeid er utrolig lærerikt og en stor det av skoleåret for linjen. Selve løpet er et høydepunkt for både elever og ansatte på skolen og blir for mange et høydepunkt mot slutten av skoleåret. Innsamlingskontoen er åpen for bidrag hele året, så dersom du vil gi et bidrag før eller etter løpet kan du sende en valgfri sum med Vipps til 12000, eller doner via nettbank til kontonummer 3632.52.20206. Åsane folkehøgskole og Forut takker hjertelig for alle bidrag!

Svett for menneskerett: Elevene samlet inn 350.000 kroner i løpet av skoleåret.