Svett for menneskerett

Hvert år mot slutten av skoleåret arrangerer Åsane Folkehøgskole et solidaritetsløp, «Svett for menneskerett».

Inntektene fra dette løpet går til FORUTs arbeid.  Alle skolens elever og ansatte er med på løpet som er en av de store begivenhetene i løpet av skoleåret. Her får alle sjansen til å bidra og ta en treningsøkt med mening. Vi tør påstå at dette er en av årets viktigste treningsøkter i løpet av skoleåret hos oss.

En egen valgfaggruppe er ansvarlig for planleggingen, gjennomføringen og etterarbeidet med løpet. Å bygge opp en kampanje og koordinere et så stort innsamlingsarbeid er utrolig lærerikt og gir nyttig erfaring som er god å ta med seg videre. Selve løpet er en flott opplevelse for både elever og ansatte på skolen, og blir for mange et høydepunkt mot slutten av skoleåret. 

Innsamlingskontoen er åpen for bidrag hele året, så dersom du vil gi et bidrag før eller etter løpet kan du sende en valgfri sum med Vipps til 12000, eller doner via nettbank til kontonummer 3632.52.20206. Åsane folkehøgskole og Forut takker hjertelig for alle bidrag!

Internasjonalt engasjement

Åsane Folkehøgskole har et nært og godt samarbeid med organisasjonen FORUT. 

Forut driver et utstrakt hjelpearbeid via lokale organisasjoner som MAGGA (Malawi Girl Guides Association) i Malawi, APSA (Assosiation for Promoting Social Action) i India og CWIN (Child Workers In Nepal) i Nepal. Sri Lanka er FORUTs eldste samarbeidsland. Her hadde FORUT i mange år sin egen organisasjon, FORUT Sri Lanka, som fulgte opp bistanden i landet. I 2012 forandret FORUT utviklingsstrategi, satte sluttstrek for denne epoken og la ned Sri Lanka-kontoret. 

FORUTs programvirksomhet i landet drives nå gjennom samarbeid med et antall lokale organisasjoner. (Les mer på FORUT.no)

I utkanten av Bangalore i India har Åsane folkehøgskole, i samarbeid med FORUT / APSA, bygget et krise- og omsorgssenter, Suraksha, for jenter som har vært utsatt for ekstremt grov utnyttelse. Suraksha betyr trygghet og beskyttelse. Her får jentene mat, klær, oppfølging samt medisinsk og psykologisk hjelp.

Det tilbys også skolegang, eksamen fra grunnskolen og engelskundervisning. Gjennom disse tiltakene får jentene mulighet til en bedre fremtid.

I hovedstaden Kathmandu i Nepal støtter skolen CWINNs arbeid ved å yte bidrag til barnehjemmet Balika. I tillegg til pengestøtte bidrar elever, ansatte og venner av skolen med å strikke varme gensere til barna på barnehjemmet. Årlig fraktes rundt 60 nystrikkede ullgensere fra Åsane folkehøgskole til Balika.