ANIMASJON OG GRAFIKK

Animasjon og grafikk

Ønsker du å visualisere ideene dine gjennom animasjon og grafikk? Har du sett noen kule animasjonsfilmer, reklame eller dataspill, og drømmer om å kunne skape noe av dette? På denne linjen vil du lære å blåse liv inn i livløse objekter og karakterer på skjermen, og skape og kommunisere energi, humor og følelser gjennom bevegelse.

Animasjon – en illusjon av liv

Animasjon handler om å skape en illusjon av liv, og gjennom dette fortelle en historie. Året begynner med grunnleggende opplæring i animasjon og animasjonsprinsipper, der vi animerer enkle objekter som en sprettende ball og lignende, før vi gradvis beveger oss over til mer avanserte animasjoner. Vi jobber både i 2D, 3D og stop motion. Filmproduksjon består av flere faser, og på linjen går vi gjennom alle disse fasene fra ide til ferdig produkt. I preproduksjonsfasen får du anledning til å utvikle historier, lage storyboards og concept art. I produksjonsfasen produserer vi selve filmen, og i postproduksjonsfasen legger vi til lyd og redigerer materialet vi har jobbet med, for deretter å eksportere til en ferdig film.

Bevegelig grafikk

Du kommer til å lære litt om motion graphics eller bevegelig grafikk, som handler om å lage stilige effekter som beveger seg på skjermen. Du vil få grunnleggende opplæring i Adobe After Effects, som er et program som kan brukes til å lage slike effekter. Gjennom teori og praksis vil du lære hvordan man kan skape virkningsfulle effekter for å få frem et budskap eller skape en stemning på skjermen.

Gjennom året har vi flere utflukter til relevante bedrifter og utdanningsinstitusjoner som driver med animasjon og grafikk.

Programmene vi bruker

Som 2D animasjonsverktøy bruker vi i hovedsak programmene Adobe Animate og Premiere. Du får i tillegg tilgang til en rekke andre Adobe-programmer, som Photoshop, Illustrator og After Effects. I 3D animasjon bruker vi programmer som Maya eller Blender.

LITT OM UNDERVISNINGEN

 • Individuell nivåtilpasning, passer alle
 • Mulighet å jobbe både individuelt og i grupper
 • Opplæring i alle fasene innenfor det å produsere animasjonsfilm
 • Året vil gi deg en samling av egenproduserte animasjoner og grafikker
 • Nyttig skoleår for de som ønsker å utdanne seg eller arbeide innenfor animasjon og grafikk

Studietur: Japan – Tokyo

Linjen reiser på linjetur til Tokyo i Japan. Tokyo er en spennende by på mange områder, både innenfor animasjon, men også innenfor teknologi, kultur, mat og underholdning, og dette får vi mulighet å utforske.

FAG I FAGET

 • Animasjon i 2D og 3D og stop motion
 • Karakteranimasjon
 • Visuell historiefortelling
 • Storyboards og animatics
 • Redigering
 • Presentasjon av prosjekter