Nå kan du søke plass!

Nå kan du søke plass for neste skoleår. Melding om opptak sendes ut 1. februar. Plassen ved Åsane folkehøgskole bekreftes ved at man betaler innmeldingspenger på kroner 2.500,-.

Elevene har 14 dagers ubetinget angrerett, regnet fra forfallsdato på innmeldingspengene.

SLIK SØKER DU

OPPTAKSKRITERIER

  1. Du sender oss en søknad ved å fylle ut søknadsskjemaet som du finner her.
  2. Når vi har mottatt søknaden din, får du en bekreftelse fra oss på SMS
  3. Søknadene behandles i januar, og du får svar fra oss på SMS og e-post 1. februar.
  4. Dersom du får tilbud om plass, må du bekrefte at du tar imot plassen ved å betale innmeldingspenger på kr. 2.500,- innen fristen på 10 dager fra tilbudet er sendt.

 

Skolen har 18-årsgrense, du må være fylt 18 år i løpet av høstsemesteret. Vi vurderer alle søkere som fyller alderskravet. Det er viktig at du skriver utfyllende om deg selv i søknaden. Dersom du har erfaring fra frivillig organisasjonsliv er det fint om du tar med noe om dette, (f.eks. idrett, kultur, politikk). Skriv også noe om hvorfor du søker og hvilke tanker du gjør deg om skoleåret.

Vi ber om at du legger ved eller ettersender vitnemål eller karakterutskrift fra den siste skolen du gikk på. Vi ser ikke så mye på karakterer, men om du har stort fravær kan det være lurt å forklare dette.

Dersom det er det er forhold knyttet til din helse som skolen bør kjenne til ber vi deg ta kontakt med skolen direkte på telefon nr 55395190.

 

 Et fullført år på folkehøgskole gir deg to tilleggspoeng ved opptak til universitet og høyskole.