Filosof

For deg som vil utforske egne og andres forestillinger om det sanne, det gode og det vakre. Filosoflinjen inviterer til en kritisk og engasjert holdning til livet og samfunnet vi lever i. Vi skal lære av de største navnene i filosofihistorien, men hente problemstillingene fra vår egen tid.

Linjen heter Filosof, ikke filosofi, fordi filosofi er et fag som oftest utøves stillesittende. En filosof, derimot, er et menneske som lever et liv. Filosoflinjen er ikke et sted for å trekke seg tilbake fra verden, men for å involvere seg i den. Vi holder oss oppdatert på nyhetsbildet og samfunnsdebatten og ønsker å delta i den. 

Tema

Elevene på linjen gis stor frihet til å utforme egne problemstillinger og hovedprosjekter under tett veiledning. Tre eksempler:

Vår mediehverdag, preget av falske nyheter og konspirasjonsteorier, er et tema hvor filosofiens grunnleggende spørsmål om sannhet og forståelse blir aktualisert. Eller du kan spørre hvorfor unge mennesker i Norge i dag kalles ”generasjon prestasjon,” og undersøke spørsmålet i et eksistensfilosofisk lys. Sist, men ikke minst, stiller klimakrisen oss overfor en rekke filosofiske, politiske og eksistensielle spørsmål.

Skolehverdag

På filosoflinjen vil vi ha et praktisk og tverrfaglig perspektiv. Elevene skal få gå i dybden i sine hovedprosjekter, samtidig som de følger et felles løp med varierte aktiviteter. Ved endt skoleår skal alle ha fått et overblikk over de store linjene og spørsmålene i filosofihistorien, samtidig som de har fått utfolde og utfordre seg selv på uante måter. Noen eksempler:

Ukens dilemma: Hver uke må elevene ta stilling til et nytt moralsk dilemma. Debattklubb: En uhøytidelig arena for å øve seg på å argumentere både for og mot dine egne meninger.

Filosofinsta: En kreativ utfordring til å bringe filosofi til folket. Veiledning: Både personlig og litterær veiledning, i grupper og individuelt. Skrive- og refleksjonstid: Store tanker tar tid – vi har et skoleår på oss.

Skrivekunst og bokutgivelse

Filosoflinjen forener tenke- og skrivekunst, og arbeider særlig med essay-sjangeren. ’Essai’ betyr forsøk, og vi prøver oss frem. Ved slutten av skoleåret publiserer vi en antologi, slik at elevene på linjen må jobbe sammen som en redaksjon, og får erfare hva det innebærer å skape gode tekster, arbeide sammen i en redaksjon og utgi bok på eget forlag.

 

Studietur til Hellas

På vårparten reiser vi på studietur til den vestlige filosofiens vugge. Vi skal gå i de store filosofenes fotspor i Athen, og forene det interessante- med det gode liv på øyhopping utenfor kysten.

Linjelærer Finn I. Birkeland om Filosoflinjen

Alle mennesker har en filosofi. Alle har noen grunnleggende antakelser om verden, om andre mennesker og om seg selv. Om hva som er sant og godt og vakkert, hva som er viktig. Disse antakelsene er avgjørende for hvilke valg vi gjør i livet, og derfor er det så viktig å undersøke egen og andres filosofi kritisk.

Filosoflinjen skal være et dannelsesår, enten du vil bli forfatter, snekker eller politiker, sosialarbeider, oljearbeider eller fagfilosof. Jeg krever ingen bestemte forkunnskaper av elevene, men forventer undring og engasjement.

Til søknaden

Skriv gjerne noen ord om hva du er interessert og engasjert i, slik at jeg kan tilpasse skoleåret til deg. Ta kontakt dersom du har spørsmål om linjen!

Finn I. Birkeland

Finn I. Birkeland

Linjelærer - Filosoflinjen

finn@asanefolk.no 

Linjelærer Finn I. Birkeland er utdannet filosof og vil bringe inn kjente og ukjente tenkere til et forunderlig skoleår.

Ta gjerne kontakt med linjelæreren for spørsmål om linjen.