Filosof

 

Informasjonssamfunn. Generasjon prestasjon. Filosoflinjen er for deg som vil utforske og utfordre. For deg som vil utforske egne og andres forestillinger om det sanne, det gode og det vakre.

Filosoflinjen inviterer til en kritisk og engasjert holdning til livet og samfunnet. Vi skal lære av de største navnene i filosofihistorien, men hente problemstillingene i vår egen tid. 

Filosoflinjen forener tenke- og skrivekunst, og arbeider særlig med essay-sjangeren som uttrykksform. 

Engasjementet får utløp i skriftlige essays og muntlige samtaler.

Bokutgivelse. Studietur til (det gamle) Hellas.

Vi skal lære av de største filosofene og forfatterne, både kritisere og la oss inspirere av filosofihistorien i møte med vår tid. Filosoflinjen er et unikt rom for samtale og argumentasjon, som har et spesielt fokus på essayet som form og holdning. Vi skal lese og skrive essays.** ’Essai’ betyr ”forsøk,” og vi prøver oss frem. Ved slutten av skoleåret publiserer vi en antologi på eget forlag, slik at elevene på linjen må jobbe sammen som en redaksjon, og får erfare hva det innebærer å skape gode tekster, arbeide sammen i en redaksjon og utgi en bok.

Linjelærer Finn I. Birkeland er utdannet filosof, og vil bringe inn kjente og ukjente tenkere til et forunderlig skoleår.

Linjelærer Finn I. Birkeland om Filosoflinjen

På filosoflinjen vil vi legge til rette for en filosofisk holdning som er både inderlig og samfunnsengasjert. Både rettet innover mot de store spørsmålene til egen eksistens og meningen med livet, og utover mot den livsverden og de fellesskapene unge mennesker er del i.

Når en ny generasjon i dag kalles ”generasjon prestasjon,” nikker veldig mange unge voksne og kjenner seg igjen i beskrivelsen. Det prestasjonsjaget som mange unge opplever i Norge 2021, kan analyseres og forstås i lys av filosofihistorien. Kanskje kan det senke noen skuldre. Det informasjons- og underholdningssamfunnet som omgir oss, kan ta pusten fra oss, men helst skal et folkehøgskoleår på filosoflinjen bidra til et større og skarpere engasjement i samfunnet. 

På filosoflinjen følger vi samfunnsdebatten tett, og ønsker å delta i den. 

Filosoflinjen skal være et dannelsesår, enten du vil bli forfatter, filosof eller politiker, sosialarbeider, oljearbeider eller snekker.

*NB! Ganske riktig – dette er ikke en filosofilinje, men en filosoflinje. ”Filosofi” betegner et teoretisk fag som utøves stillesittende. ”Filosof” betegner et menneske som utøver et liv. Filosoflinjen er ikke et sted for å trekke seg tilbake fra verden, men for å engasjere seg i den.

**På pensumlisten for kommende skoleår står blant andre Camus, Sokrates (via Platon), Kierkegaard, Bjørneboe, Montaigne, Adorno, Nietzsche, Sartre og Næss.

Finn I. Birkeland

Finn I. Birkeland

Linjelærer - Filosoflinjen

finn@asanefolk.no 

Ta gjerne kontakt med linjelæreren for spørsmål om linjen.