KORTREIST

Se det globale i det lokale

Kortreist

Lurer du på hvordan du kan leve et bærekraftig liv med alt det innebærer? Og hvordan kan du bidra solidarisk i ditt nærmiljø? Dette skal vi sammen utforske og finne ut av gjennom skoleåret. Vi skal bli endringsagenter i vår væremåte og tankegang, og vi skal utforske «reduce, reuse, recycle»-tankegangen.  

I utgangspunktet er kortreist et begrep som brukes om matvareproduksjon og distribusjon. Dette skal vi selvsagt se nærmere på, og vi skal bidra til oppstarten og driften av skolen sin kjøkkenhage i tett samarbeid med vårt kompetente kjøkkenpersonale.

Men, konseptet kortreist slutter ikke ved mat. Dette kan overføres til så og si alle aspekter ved å leve i dag. Det kan gjelde reising og reisevaner, klesproduksjon og valg man tar vedrørende å kjøpe nytt eller reparere, samt verdien av uberørte naturområder. 

Listen kan fortsette en god stund. Og det er nettopp her vi skal jobbe, utforske, diskutere og sanse sammen for å finne ut hvordan nettopp DU kan leve et bærekraftig liv også etter året på folkehøgskolen tar slutt.  

Skolen vår ligger i Bergen, og vi kommer ofte til å bruke byen som vårt klasserom. I Bergen finnes det mange organisasjoner vi skal besøke, og inspirerende mennesker vi skal bli kjent med gjennom året. Vi skal også ha praksis og lære om frivilligheten som står sterkt i landet vårt.

Noen vil gå så langt som å påstå at uten frivilligheten ville ikke Norge fått alle hjulene til å gå rundt. Her er det mye å lære, og mye vi som folkehøgskole kan gjøre for å bidra til solidaritet i nærmiljøet. Å hjelpe til i nærmiljøet, og byen vi bor blir dermed en form for kortreist solidaritet. 

Studieturer

Rallarvegen

I starten av skoleåret tar vi en tur til Finse med Bergensbanen. Her skal vi både på brevandring på Hardangerjøkulen, samt sykle den nydelige Rallarvegen (OBS! Her må vi ta hensyn til lokale værforhold).

DNT-Tur

Dere får et budsjett, og skal planlegge en DNT-tur som varer i fire dager og tre netter. 

Vestlandsfjordene

Vi planlegger en tur til en av fjordene i Vestland for å oppleve natur og lokale opplevelser. Hvor vi drar, og hva vi gjør, planlegger vi sammen. 

Et mål er at alle studieturene våre foregår i Vestland fylke slik at vi utelukkende kan benytte oss av buss, tog, sykkel og bil for å komme oss rundt. 

Linjelærer Åse Schytte om Kortreist

Vi er inne i en tid der man har to motpoler i samfunnet vårt. På den ene siden lever vi i et samfunn styrt av penger og kjøpekraft. Men samtidig har det vokst frem en motbølge de siste årene som er nysgjerrig på gjenbruk, dumpsterdiving, lokal produksjon og reparasjon. 

Samme trenden ser jeg i solidaritetsarbeid. Ja, man kan lære utrolig mye av å dra til utlandet og jobbe frivillig en stund (og jeg vil på det sterkeste anbefale det), men det sitter mange her hjemme som også ville fått enormt utbytte av solidariteten vår. Så hvorfor sette seg på et fly og dra langt av gårde, forurense på veien dit, og samtidig kanskje ta fra lokale mennesker sjansen til å skaffe seg en jobb i organisasjonene fordi det stadig flys inn frivillige fra hovedsakelig vestlige land? Kanskje tiden er inne for å se seg rundt i lokalområdet sitt og satse på kortreist solidaritet i første omgang?

Jeg har skikkelig lyst til å utforske disse temaene sammen med dere. Mitt håp er at vi sammen kan utforske både klesskapene våre, vanene våre, og sammen bli litt mer bevisst slik at vi kan danne oss nye og gode vaner som fører til at vi er i stand til å leve mer bærekraftige liv. Håper du har lyst til å utforske sammen med meg!

Åse Schytte

Åse Schytte

Linjelærer - Kortreist

ase@asanefolk.no

Ta gjerne kontakt med linjelæreren for spørsmål om linjen.