Åsane Folkehøgskole har stengt virksomheten og elevene er sendt hjem i tråd med pålegg gitt av de nasjonale helsemyndigheter. Skolen vil være stengt så lenge påbudet varer. Gjeldende restriksjoner er satt til å vare til og med 13. april 2020. Regjeringen vil gjøre en...