KVINNER OG MENN!

Vi har hatt en fantastisk reise de siste 14 dagene! Vi har laget en super forestilling som er produkt av en fantastisk kollektiv innsats – alle har bidratt, elever, lærere, personale, vaktmester, og vi er superstolte av resultatet. Vi har hatt tre forestillinger...